Se hvor langt vi har kommet hittil

KIWI skal redusere matkasting med 60 prosent innen 2025

– Vi er i god rute for å nå målet vårt, så langt har vi redusert vår matkasting med 48 prosent, forteller bærekraftsansvarlig i KIWI.

Publisert: 20.04.18
Sist oppdatert: 07.01.22

Matsvinn er ikke bare dårlig for økonomien, det er også dårlig for miljøet. I følge en rapport fra Matvett.no kastet nordmenn hele 417 000 tonn spiselig mat i 2019. Dette tilsvarer 78 kilo per innbygger, og fører til en klimabelastning på 1,26 millioner av tonn CO2-ekvivalenter. Rapporten viser at i dagligvarebransjen foregår det 15 prosent matsvinn, mens hele 55 prosent av svinnet skjer i husholdningene, altså hjemme hos folk flest.

Derfor har vi i KIWI et ansvar, både for å redusere matsvinn i våre butikker, men også for å hjelpe kundene våre å redusere eget matsvinn hjemme.

– Vi har et ambisiøst mål om å redusere vår egen matkasting med 60 prosent innen 2025. Med en reduksjon på 48 prosent per 2021 er vi godt på vei, forteller Francesca Accerbi, bærekraftsansvarlig i KIWI.

Her er seks av våre tiltak for å bekjempe matsvinn i butikk og hjemme

1. Optimal bestilling

Det viktigste KIWI gjør i arbeidet med å bekjempe matsvinn er å legge til rette for best mulig vareflyt. Det gjør vi ved å sørge for å ha riktig mengde mat i butikkhyllene til enhver tid, slik at vi unngår at noe svinnes. Det er utfordrende å finne den rette balansen, og noe overskudd vil det alltid være. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre bestillingssystemene og prognosene våre, som hjelper oss å ha en best mulig vareflyt.

2. Nedprising av varer 

Kjøledisken og hyllene med nedprisede varer med kort holdbarhetsdato er populære blant våre kunder, og har i mange år bidratt til å redusere matkasting. Hver dag går medarbeiderne gjennom hyllene for å finne varer som snart går ut på dato. Disse varene blir samlet i faste kjøledisker eller hyller som er godt merket, slik at du som kunde enkelt skal kunne finner de nedprisede varene.

Vi jobber stadig for å utvide løsningen med flere varegrupper, og tester ulike alternativer for hvordan kundene våre kan få tak i varer med kort holdbarhet. I tillegg til dette utvikler vi et datovarslingssystem som skal hjelpe medarbeiderne våre med å finne varene som er i ferd med å gå ut på dato.

3. Donasjon av overskuddsmat

KIWI ønsker å bidra til dem som trenger det mest. Siden 2004 har Kirkens Bymisjon og KIWI hatt et verdifullt samarbeid, og i dag donerer rundt 30 KIWI-butikker over hele landet matvarer for flere millioner kroner til Kirkens Bymisjons serveringssteder. Dette bidrar til at Kirkens Bymisjon kan servere tusenvis av måltider hvert eneste år de ellers ikke ville hatt mulighet til. Mange KIWI-butikker har også avtaler med andre lokale veldedige formål.

4. Middag for én

I Norge bor over 1 million mennesker alene. Og selv de som bor sammen med andre ender tidvis opp med å spise middag alene, de også. I noen familier vet man kanskje ikke hvor mange man blir til middag, mens hos andre blir man rett og slett ikke enig om hva man skal spise.

I januar 2018 lanserte KIWI middgasserien «Middag for én», som består av middagsprodukter i enkeltpakninger. Disse sørger for at du som kunde i KIWI skal slippe å kjøpe, lage og kanskje kaste mer mat enn du trenger. Serien har siden lansering vært en stor suksess, og har gjort det enklere å kun kjøpe det man trenger til middag.

5. Overskuddsmat til dyrefor og biogassproduksjon

Om maten går ut på dato eller blir dårlig før vi rekker å selge, nedprise eller donere produktet, gjør vi i KIWI alt vi kan for at det skal gå til dyreforproduksjon, eller som siste og beste løsning, til biogassproduksjon, istedenfor å bli kastet. Gjennom en returavtale med Bakehuset går alt av overskudd brød og bakevarer fra våre butikker tilknyttet Bakehuset til produksjon av dyrefor. Vi jobber for å finne en slik løsning til andre typer mat også. I mellomtiden leverer nå 83 prosenta av våre butikker matavfallet sitt til biogassproduksjon, og målet er å få alle KIWI butikkene på løsningen i fremtiden.