KIWI-medarbeider kildesorterer avfall på lageret

KIWI har et mål om å kildesortere 90 prosent av alt avfall innen 2025. Det er mulig takket være et omfattende kildesorteringssystem og opplæring av 13.500 engasjerte medarbeidere i våre butikker.

KIWI innførte sorteringssystemet KING (Kildesortering i NorgesGruppen) i 2005. Vi har som mål at 90 prosent av avfallet fra våre butikker skal kildesorteres innen 2025, og at størst mulig andel av avfallet skal gjenvinnes.

– Butikkene våre sorterer avfallet sitt i opptil 15 ulike fraksjoner, som kan være alt fra “papp, kartong og papir”, “klar plastfolie” og “plastemballasje”, til “matavfall”, “bakevarer” og “miljøfarlig avfall”, forteller driftskonsulent i KIWI, Kristian Olsen Sandvik.

Han er ansvarlig for kildesortering i KIWI, og for at alle butikkmedarbeidere gjennomfører det obligatoriske KING-kurset når de starter i jobben. 

oversikt over kildesortering i NorgesGruppenBilde over: Dette er de ulike fraksjonene KIWIs butikker kildesorterer avfallet i.

– I kildesorteringskurset lærer de blant annet hva som kan sorteres i hvilken fraksjon, og at avfallet som kastes må være rent for å kunne resirkuleres. Målet er at avfallet skal gjenbrukes så høyt opp i avfallshierarkiet som mulig, forklarer Sandvik.

Det betyr for eksempel at mat som må kastes helst skal brukes som dyrefôr. Resirkulering er neste alternativ, og det betyr ofte biogass-produksjon. Nederst i hierarkiet ligger restavfall, som går til forbrenning. 

Minst mulig restavfall

Når ASKO-bilene leverer varer til KIWIs butikker, tar de tomme lastebilene med seg kildesorterte fraksjoner tilbake til egne miljøstasjoner hos ASKO. Her kvalitetssikres og sorteres avfallet, før det sendes videre til gjenvinning. 

– Restavfall ønsker vi minst mulig av. Alt annet som sorteres kan mer eller mindre gjenbrukes, hvis vi ser bort fra miljøfarlig avfall. Som den grønne dagligvarekjeden vi er, er det viktig for oss å gjøre det vi kan for nå målet vårt om å være klimanøytrale innen 2030, sier Sandvik.

Fra matavfall til dyrefôr

Det siste året kildesorterte KIWIs butikker 85 prosent av alt avfall. Mange av butikkene leverer matavfall i retur til ASKO. - Dette kaller vi «Matavfall som ressurs». Her tar ASKO med seg butikkens matavfall tilbake til sine miljøstasjoner, for å sikre best mulig utnyttelse av dette, forteller Kristian.

I tillegg sendes usolgte bakervarer i retur til Bakehuset, som leverer dette videre til bønder som dyrefôr. Matavfallet som ikke egner seg som dyrefôr, brukes til å produsere biogass som drivstoff til en del av ASKOs lastebiler. Det gjelder i dag rundt 60 biler. (Legg til lenke til artikkel om ASKO).

Kaster minst mulig

Butikksjef Alexander Kallén hos KIWI Ytre Enebakk bekrefter at kildesortering er en prioritert oppgave blant hans medarbeidere ute i butikk og på lageret. I tillegg til KING-kurset får alle i butikken opplæring i rutiner for avfallshåndtering, og det er godt merket hva som skal kastes hvor. 

– Det er ikke mye som havner i restavfallet hos oss. Vi har kun én liten beholder til restavfall for hele butikken, alt annet sorteres, forteller han.

På KIWI Ytre Enebakk leverer de matavfall i retur til ASKO, der alt avfall må kastes i gjennomsiktig søppelsekk. På den måten er det også enkelt å følge opp hva som faktisk kastes, slik at matavfallet ikke forurenses med annet avfall, og dermed blir degradert til restavfall.

–  Det viktigste med dette, er at våre medarbeidere blir ekstra bevisste på å redusere svinn. Med grep som å prise ned varer før de går ut på dato, får vi solgt maten i stedet for å kaste den. Det er den aller beste løsningen for å kaste minst mulig, forklarer butikksjef Alexander Kallén.