Arbeidet med plastreduksjon fortsetter

Sjampinjong i pappkasse

KIWI fortsetter arbeidet for å nå målet om 20 prosent plastreduksjon innen 2025. Alle involverte partnerne jobber hardt med spennende tiltak for å bidra til å nå målet.

Plast er et fantastisk materiale å bruke for å pakke inn produkter. Det er enkelt og rimelig å produsere, og tåler fuktighet og fett. I tillegg er det resistent mot kjemikalier, formbart og stabilt. Plast er rett og slett ideelt for å beskytte både mat og andre produkter, fordi det forlenger holdbarheten på varene og reduserer svinn.

Så, hva er egentlig problemet med plast? For det første så brukes det ikke-fornybare ressurser til å produsere plast. Selve produksjonen er ganske klimaintensiv, noe som betyr at plast burde kunne brukes flere ganger for å rettferdiggjøre produksjonen. Likevel blir omtrent halvparten av plasten som produseres i dag, produsert for engangsbruk. Sist, men ikke minst, så kan plast føre til forsøpling hvis det havner i naturen. Utslipp av kjemikalier og mikroplast er også en konsekvens av plastbruk.

I KIWI har vi et mål om 20% reduksjon av jomfruelig plast i butikkene våre innen 2025, og vi jobber sammen med utvalgte leverandører for å få det til. Her er det noen eksempler på tiltak som har blitt gjennomført de siste to årene:

BAMA – Bedre alternativer 

Frukt og grønt er ferskvarer som kan inneholde opptil 96 prosent vann. Riktig emballering fra høsting til forbruk er nødvendig for å hindre uttørking, sikre kvalitet og redusere matsvinn. BAMA bruker så lite plast som mulig, men så mye som nødvendig.

For å unngå unødvendig plastbruk, har BAMA gjort flere tiltak de senere årene. Et eksempel på et produkt som har tatt en bærekraftig retning, er kassene som brukes til sopp i løsvekt. Å erstatte de tidligere plastkassene med kasser i papp, har ført til en plastreduksjon på 137 tonn årlig og bidratt til en mer effektiv transport og avfallshåndtering.

– Her går vi foran i forhold til hva som er vanlig i soppbransjen. Med pappkasser reduserer vi også klimafotavtrykket med over 50 %. Vi håper dette vil inspirere andre i Europa til å ta i bruk papp, forteller emballasjesjef Åse Øygarden i BAMA Gruppen.

sopp bama.png

VegMe er et annet produkt som har vært på en reise. Før lå VegMe i begre av plast som ikke kunne sorteres ut til resirkulering. Nå kommer de i begre i opptil 100 prosent resirkulert plast, og den nye emballasjen kalles for “Color of the day”. 

– Emballasjen forandrer nemlig farge fra gang til gang, avhengig av hva slags plast som kommer inn når de skal lage nytt materiale. Begrene er naturligvis nå 100 prosent resirkulerbare.

vegme-tray-of-the-day.jpg

Norfersk – Viktig å ikke kaste mat

Plastreduksjon er et viktig grep for miljøet, men fjerning av plast er ikke så enkelt som det kan se ut. Hvis plastemballasje fjernes, kan det forårsake problemer i forhold til holdbarhet på flere produkter. Plast har en funksjon i forhold til matsvinn, ettersom mange produkter har lengre holdbarhet når de er pakket i plastemballasje. Særlig ferskvarer. Norfersk bruker mye plastskåler på deres produkter, ettersom de ønsker å forlenge holdbarheten på produktene.

– Sammen med skålleverandøren vår, jobbet vi for å finne et materiale som gjør at produktene beholder farge og er stabil gjennom hele holdbarhetstiden, samtidig som den var bedre for miljøet. Det er viktig for oss at vi ikke går noe ned på holdbarhet. Så da endte vi opp med PET-løsningen som vi har i dag, informerer produktutvikler i Norfersk Anne Maren Krog Engeloug.

Den nåværende løsningen består av 99 prosent resirkulert materiale, og 100 prosent monomateriale (PET) som gjør at de kan gjenvinnes. For å sikre matkvalitet og matsikkerheten er de nødt til å ha et tynt lag med jomfruelig plast helt innerst, som skaper en barriere mellom den resirkulerte plasten og selve matvaren. Det er dette som gjør at skålen er «kun» består av 99% og ikke 100% resirkulert materiale.

Svinekotelett miljøoblat (2).png

Norfersk har ønsket å bruke opp sine gamle skåler, så i 2023 vil vi virkelig se effekten av arbeidet som har blitt gjort. Ved å bytte skåler har Norfersk i 2020/21 oppnådd en besparelse på 185 tonn jomfruelig fossil plast. 

Unil – En jungel av plasttyper

Unil er også en av de involverte leverandørene, og arbeider aktivt med tiltak knyttet til plast og plastreduksjon.

– Bomullspinner kommer nå i kartong med papplokk. Andre produkter som stadig tar i bruk større andel resirkulert plast er toalettpapir og kjøkkenrull, forteller Jr. fagsjef for bærekraftig emballasje i Unil, Hanna Nedreberg Burud.

bomullspinner-kopi.png

 

 

 

 

 

 

På toalettpapir og kjøkkenrull består emballasjen nå av 30 prosent resirkulert plast, men skal bestå av 60 prosent resirkulert plast på sikt. Emballasjen til matolje og solsikkeolje er laget av 60 prosent resirkulert plast nå, og skal bli 100 prosent i fremtiden.

– Det er en jungel av plasttyper, og vårt ansvar er å ta bærekraftige valg for kunden. Når de går i butikk, skal de kunne stole på at vi har gjort jobben for dem. Hvis ikke materialet er tydelig for kunden, havner det fort i restavfall, legger senior fagsjef Einar Aassved Storeide til.

Siden 2019 har Unil redusert plastbruken med 300 tonn.

Emballasjens fremtid

Sammen med NorgesGruppen satte BAMA i 2018 et mål om å kutte 400 tonn plast på våre produkter. Høsten 2020 hadde de kuttet 812 tonn plast, og i 2021 reduserte de med 608 tonn til. Emballajsesjef i BAMA, Åse Øygarden er tydelig på at BAMA fortsetter å holde trykket oppe på å redusere plast, og reduserer annen emballasje der de kan. 

– Fremover håper vi på økt tilgang på gjenbruksløsninger, resirkulerte og fornybare materialer. Målene som er satt i EU krever jo at dette kommer på plass. BAMA er også «framme i skoene» når det gjelder å utvikle og ta i bruk gode løsninger i kartong og papp med minimalt av plast, og ikke minst ny teknologi, sier Åse Øygarden. 

Videre i kampen mot unødvendig emballasje, understreker de involverte at det er viktig med åpenhet og et tett samarbeid. Det er en felles utfordring som må løses sammen. Til tross for utfordringene, vil engasjementet alltid være til stede. 

– Det er kjempegøy å jobbe med emballasje. Alle har et forhold til det, det er noe du tar og føler på hver eneste dag. Det å gjøre bærekraftige valg for emballasje, tror jeg er en gylden mulighet til å kunne stikke seg litt frem, avslutter Einar Aassved Storeide i Unil.