En kvinne og et barn står foran en klesinnsamlingsboks fra Kirkens Bymisjon
Foto: Kirkens Bymisjon

Har du klær du vil kvitte deg med? Utenfor flere KIWI-butikker finner du innsamlingsbokser hvor du kan levere brukte klær. Ikke bare får du ryddet i skap og skuffer, du bidrar også til gjenbruk, CO2-besparelse og flere arbeidsplasser.

Har du kanskje sett en oransje boks utenfor din lokale KIWI-butikk? Det er resultatet av et pågående samarbeid om å samle inn brukte klær mellom KIWI og Kirkens bymisjon.

– Vi kaller oss tekstil-reddere. Det produseres altfor mye tekstiler i dagens samfunn, og å kaste brukbare klær i restavfall til forbrenning skulle vært forbudt. Det er viktig å tilrettelegge for at klær kan brukes igjen, sier Hege Stenmarck, som er daglig leder av Kirkens Bymisjon Miljø. 

Les også: Slik jobber KIWI med bærekraft

Innsamlingsbokser utenfor KIWI

Kirkens Bymisjon startet arbeidet med å redde tekstiler i 2019, da det ble utplassert elleve innsamlingsbokser utenfor KIWI-butikker. Boksene endte opp med å samle inn 18 900 kilo klær. I 2022 hadde antallet bokser utenfor KIWI-butikker steget til 141, noe som resulterte i en innsamling av hele 410 497 kilo klær.  

Ansatte på sorteringssenteret til Kirkens Bymisjon

Hege Stenmarck sammen med to medarbeidere på lageret. Foto: Kirkens Bymisjon. 

– Det er mye CO2 å spare på å bruke tekstiler flere ganger. Gjennom innsamlingen har vi også mulighet til å sortere ut og gi varme klær til Bymisjonssenteret og fattige tilreisende som trenger dette. 

Les også: Kirkens Bymisjon serverer gratis lunsj med overskuddsmat fra KIWI

Hun legger til at innsamlingsboksene utenfor KIWIs butikker er med på å utgjøre en forskjell, både når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft. 

– Det gjør det enkelt for folk å levere fra seg tekstiler. Som igjen hjelper oss med å få inn tekstiler og skape flere arbeidsplasser og arbeidstreningsplasser. Vi er utrolig takknemlige for det. 

Se hvor din nærmeste innsamlingsboks er

Skaper nye arbeidsplasser 

Samarbeidet om gjenvinning har flere gode effekter. En av dem er at det gir mulighet for å skape en arbeidstreningsarena for mennesker som har vært utenfor arbeidslivet. Totalt har Kirkens Bymisjon hatt 30 personer i arbeidstrening gjennom et samarbeid med NAV og det som heter KB Arbeid. De har også ansatt sju personer selv.

– Vi har blant annet en 60 år gammel mann som kom som flyktning fra Syria for sju år siden med kone og fire barn. På grunn av vanskeligheter med å lære seg flytende norsk, har han slitt med å skaffe seg arbeid. Nå har han, på tross av begrensede norskkunnskaper, fått seg fast jobb og fast inntekt, forteller Hege. 

De har også en arbeidstaker som fikk sin første jobb som 41-åring etter 19 år i tung rus.

– Slik historier motiverer oss til å vokse, da vi vet at vi faktisk utretter noe som gir mennesker verdi. 

Sorter tekstilavfallet ditt

Kirkens Bymisjon er nå blitt en seriøs aktør innen innsamling av ombrukbare tekstiler, og målet er å fortsette å vokse, både geografisk og i volum. 

Vi håper også å få sette ut enda flere innsamlingsbokser utenfor KIWI-butikker fremover. 

Stenmarck kommer med en oppfordring til alle som vil levere klær til enten tekstilavfall eller gjenbruk fremover, om å sortere tekstilavfallet i egen pose før tekstilene leveres til innsamlingsbokser. 

Ikke bare er det viktig at forbrukere tar grep, men det vil komme nye krav for kasting av tekstiler i 2025. Alle kommuner må da få på plass en ordning for sortering av tekstilavfall. Det ser også ut til at EU kommer til å kreve ansvar fra produsentene, som da må betale for utgifter knyttet til innsamling av tekstilavfall. 

Kronprinsparet på besøk for Kirkens BymisjonKronprinsparet har vært på besøk ved renovasjonsanleggene og gitt mange positive tilbakemeldinger på arbeidet. Foto: Kirkens Bymisjon.