Hver flaske hjelper

Slik er din Domestos-flaske med på å gi barn en tryggere oppvekst

Rent vann og ordentlige sanitære forhold er en menneskerett. Likevel dør et barn hvert andre minutt av sykdom forårsaket av dårlige sanitærtjenester og drikkevann. Det kan du være med på å gjøre noe med.

Domestos selges i alle KIWI-butikker.For hver flaske Domestos med UNICEF-logo som du kjøper i høst, donerer du 1 krone til arbeidet med å gi barn rene og trygge toaletter.

Målet med UNICEFs vann-, sanitær- og hygieneprogrammer er å oppfylle barns rett til gode levekår og god helse. Dette innebærer å forbedre hygienen på verdensbasis, samt å stoppe spredningen av bakterier som forårsaker sykdom.

Domestos donerer millionbeløp

Ifølge en rapport fra UNICEF og WHO er dårlige sanitærforhold og drikkevann årsaken til at det i verden dør et barn hvert andre minutt av sykdom. 

- Vi i Domestos er veldig stolte av bidraget vårt til UNICEF, både globalt og nasjonalt. Dette er fjerde året vi har gjennomført kampanjen i Norge, og den har fungert veldig bra. Dette tyder på at folk engasjerer seg og ønsker å bidra, sier markedssjef Erik Fredricson i Unilever Norge.

I løpet av 2020 vil Domestos donere minst 21,4 millioner kroner til dette prosjektet på verdensbasis.

Domestos og UNICEF har som mål å hjelpe 25 millioner mennesker med tilgang til rene og trygge toaletter innen 2020. Foto: UNICEF/Domestos

Hjulpet mer enn 28 millioner mennesker

Samarbeidet mellom Unilevers merkevare Domestos og UNICEF begynte allerede i 2012. I løpet av disse åtte årene har mer enn 28 millioner mennesker fått forbedrede sanitærforhold. Domestos har også bidratt til å bygge over 220 000 toaletter i India.

- Det er dessverre slik at halvparten av alle skoler i verdens fattigste land mangler gode sanitærforhold. Ofte er dette årsaken til at mange jenter faller ut av skolen, særlig i ungdomsalder. Vi jobber aktivt med å bedre sanitærforholdene på skoler, slik at alle får mulighet til en trygg skolegang. Domestos bidrar direkte til dette arbeidet, noe vi er veldig takknemlige for, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

*UNICEF støtter ingen merker eller produkter 

KIWI bidrar også til Wash-programmet

Assisterende butikksjef Linda på Madagaskar i 2018.

KIWI har også et langvarig engasjement på dette området. Som signaturpartner til UNICEF siden 2010, har vi bidratt til å bygge 20 skoler og en førskole på Madagaskar. Siden 2015 har KIWI også vært en del av det samme UNICEF Wash-programmet som Domestos, men med hovedfokus på rent drikkevann.

Det har resultert i at 17 av de 21 skolene som ble bygget på Madagaskar, nå også har fått tilgang til rent vann. På de fire skolene som ikke har fått tilgang på brønner og vannsystemer, skyldes dette særskilte utfordringer med å finne ferskvann i akkurat disse områdene. UNICEF jobber derfor langsiktig med å finne løsninger på dette.

Før dette prosjektet ble satt i gang, hadde kun 1 av 4 mennesker i Androy-regionen på Madagaskar tilgang til rent vann, 1 av 10 hadde tilgang til toaletter og bare 6 prosent hadde mulighet til håndvask med vann og såpe.

Etter fem år er status at 13 700 mennesker i regionen har fått forbedrede sanitærforhold og tilgang til rent vann, og 1200 barn og unge har fått både drikkevann og bedre sanitære forhold på sine skoler. Du kan lese mer om KIWIs samarbeid med UNICEF her

Over 220 000 toaletter har Domestos vært med på å bygge i India de siste åtte årene.