Slik går miljø, sunnhet og lave priser hånd i hånd hos KIWI

I KIWI bruker vi slagordet «Sunnhet til folket», og vi har forpliktet oss til å legge til rette for at kundene våre kan ta sunne, bærekraftige og gode valg. Her kan du lese mer om hvilke tiltak vi har gjort for å bidra til sunnhet til folket!

I KIWIs lavprishistorie finner du tiltak som ikke bare er til lommebokens beste, men også tiltak som støtter opp under vår kamp for en sunnere og grønnere hverdag. Vi vil legge til rette for at kundene våre enkelt skal kunne ta mer bærekraftige valg, og her er en oversikt over tiltak vi har gjort for å fremme sunnhet til folket! 

2007: «Momskutt» på frukt og grønt 

I 2007 la regjeringen frem en handlingsplan for et sunnere kosthold i befolkningen. Planen kunne fortelle oss at nordmenn spiste for lite frukt og grønt, og dette satte i gang en avgiftsdebatt som vi i KIWI mente tok for lang tid. Derfor tok vi saken i egne hender – ved å kutte prisene på frukt og grønt, tilsvarende momsen. 

Hensikten i dette kuttet var å bidra til at kundene kunne velge en sunnere handlevogn til en bedre pris, og dette ga utslag også utenfor KIWIs butikker. Folk spiste sunnere, salget fikk en økning på 23 prosent, og prisnivået på frukt og grønt i Norge falt så mye at det gjorde utslag på konsumprisindeksen. 

2011: «Momskutt» på Nøkkelhull-varer 

Priskuttet på frukt og grønt i 2007 ga definitivt utslag, og i 2011 ville KIWI ta kampen om sunnhet til folket et steg videre. Nøkkelhull-merket er en offentlig merkeordning etablert allerede i 2009, som sikrer at matvarer som er merket med nøkkelhull har et høyere innhold av fiber og fullkorn, og et lavere innhold av sukker, salt og fett, i sammenligning med produkter i samme matvaregruppe. Merkingen er som skreddersydd for de som ikke har tid eller energi til å sette seg inn i all informasjon som finnes på de ulike produktene.  

Det grønne nøkkelsymbolet er et symbol KIWI støtter, og derfor valgte vi i 2011 å kutte prisen tilsvarende momsen på nøkkelhull-merkede produkter. På tross av at nøkkelhull-produkter ikke alltid er det billigste alternativet, så bidrar momskuttet til et enklere og billigere valg. Salget av nøkkelhull-produkter økte med 55 prosent fra 2010-2014. 

2012: «Momskutt» på økologiske varer 

Fordelene med økologisk mat er mange, men prisen har i matvarenes løp ikke vært den billigste. I KIWI er vi som kjent opptatt av å formidle sunnhet til folket, og i 2012 trådte vi til med enda et stort momskutt – denne gangen på alle økologiske varer. 

Momskuttet på økologiske varer bidro til både priskrig, en enorm vekst av salg av økologisk mat i hele Norge, i tillegg til at salget hos KIWI økte med hele 145 prosent. 

2014: Kjøp 1 betal for 1 

Med kampanjer som «3 for 2» blir du lokket til å kjøpe mer enn du trenger av en rekke varer.  

Matsvinn er et kjent problem for planeten vår, og i Norge er det husholdningene som står for den største andelen av mat som kastes. Her har vi som selger produktene et stort ansvar. Med tilbud som gir deg mer produkt enn hva du egentlig behøver, økes matsvinnet som resultat, og dette er KIWI sterkt imot. 

Vi tok en grundig gjennomgang på alle de typiske «3 for 2»-produktene hos konkurrentene, og justerte prisene tilsvarende i vårt eget sortiment. Dette arbeidet resulterte i at vi lanserte «Kjøp 1 betal for 1». Med «Kjøp 1 betal for 1» kan du være sikker på at du kjøper produktene til samme lave pris, uten risikoen for å sitte igjen med mer produkt enn hva du egentlig trenger. Resultatet ble av hovedkonkurrenten sluttet med «3 for 2»- tilbudet. 

2016: KIWI PLUSS 

Etter vi lanserte «Kjøp 1 betal for 1», var det igjen på tide å rette fokuset mot hvordan vi kan hjelpe kundene våre med å velge sunnere mat, uten at det går på bekostning av lommeboken. Med dette lanserte vi dermed fordelsprogrammet KIWI PLUSS, som er gratis, uforpliktende og med flere fordeler.  

Med KIWI pluss får du 15 prosent bonus på toppen av våre allerede lave priser på frukt og grønt, samt 1 prosent Trumf-bonus på alle våre 4500 andre dagligvarer. På Trippel-Trumf Torsdag får du i tillegg 17 prosent Trumf-bonus på frukt og grønt, og 3 prosent bonus på alle andre dagligvarer. 

Salget av frukt og grønt fikk enda et byks, og KIWI PLUSS-kundene spiser sunnere og sparer mer enn noen gang. Gratulerer! 

2019: Fiskeeksperimentet 

I Nasjonal Handlingsplan for bedre kosthold satt myndighetene seg et mål om å øke forbruket av fisk med 20 prosent i løpet av en femårsperiode (2017-2021). KIWI tok utfordringen på alvor, og vi gjorde egne undersøkelser for å utrede årsakene til at nordmenn gikk forbi fiskehyllene på handleturen. Høy pris på sjømat stod frem som en betydelig faktor, og KIWI ønsket å teste ut om det var hold i disse påstandene. 

Vi håpet å kunne vise myndighetene at lavere priser i form av et avgiftskutt på fisk ville være det mest effektive virkemiddelet for å øke fiskekonsumet i Norge. 7.januar 2019 kuttet derfor KIWI prisene på all fersk og fryst fisk, tilsvarende momsen. Momskuttet varte i seks uker, frem til 17.februar. Målet med «momskuttet» var å øke forbruket av fisk med 20 prosent på seks uker, like mye som politikerne la opp til i sin femårsplan.  

KIWIs fiskekampanje fikk stor oppmerksomhet, og dagligvarekonkurrentene var raskt ute med å senke prisene på sine fiskeprodukter. Dette førte til en reduksjon i prisnivået på fisk i store deler av dagligvarebransjen i kampanjeperioden. Fiskesalget hos KIWI økte med hele 42 prosent over en seksukersperiode, og den mest solide økningen så vi hos barnefamilier som hadde hele 57 prosent økning i kjøp av fiskeprodukter.   

2020: KIWI PLUSS Sunnhetslotteri 

Som en del av KIWI PLUSS ble Sunnhetslotteriet introdusert i starten av januar 2020. I Sunnhetslotteriet kunne alle KIWI PLUSS-kunder som handler minimum én frukt eller grønnsak og minst ett fiskeprodukt være med i trekningen om å vinne verdien av hele sin handlekurv. 

Sunnhetslotteriet har siden da vært gjennomført flere ganger, og hver runde av lotteriet har resultert i 2700 ukentlige vinnere, som alle har vunnet verdien av handelen. Effekten av lotteriet er markant – med betydelig økning av sunne varer i KIWI PLUSS kundenes handlekurv. 

Salget av fersk fisk, fiskekaker, fiskeboller og dypfryst fisk økte med 10 prosent i året, både i 2020 og i 2021. Blant alle kunder var det 15 prosent økning i antall handlekurver som inneholdt fisk i samme periode. KIWI PLUSS-kundene har i snitt 27 prosent mer frukt- og grønt i sine handlekurver.