Slik jobber Freia for en mer bærekraftig sjokoladeproduksjon

Freia sjokolade har vært en del av nordmenns kos i generasjoner. Les hvordan de jobber for å sikre at kakaoen de bruker produseres med omtanke for både mennesker og miljø, nå og for fremtiden.

Kakao er en av de viktigste ingrediensene i sjokolade, og Cocoa Life er Mondelez sitt eget program for en mer bærekraftig dyrking av denne råvaren.

Freia var et av de første merkene til Mondelez som fikk 100 prosent av sjokoladen sin sertifisert av Cocoa Life.

– En bærekraftig utvikling for oss handler om å arbeide med hele verdikjeden, fra råvare til endelig produkt. Vi har valgt å fokusere det meste av vår innsats der vi kan gjøre størst forskjell, nemlig på råvaredyrkingen og fabrikkdriften. Dette omfatter alt fra en positiv langsiktig innvirkning på kakaosamfunnene, til hvordan vi kan produsere mest mulig miljøvennlig og energieffektivt på fabrikken vår på Rodeløkka i Oslo, sier Marcus Hartmann, Corporate & Govt Affairs Lead for Mondelez i Norden.

Cocoa Life-programmet jobber med tre hovedområder for å skape gode grunnleggende forhold for en mer bærekraftig produksjon av kakao:

1. Å øke inntekten til kakaobøndene

Over snart en tiårs periode har Cocoa Life investert 400 millioner dollar i kakaodyrking i seks forskjellige land. Dette tilsvarer nesten 3,5 milliard norske kroner. Dette har ført til at nesten 200 000 bønder og deres familier, som er avhengige av kakaodyrking, har fått en bedre tilværelse.

– Vi hjelper kakaobønder å forbedre produktiviteten så inntekten fra kakaoen deres øker, forklarer Hartmann.

Inntekten til Cocoa Life sine bønder i Ghana var 22 % høyere sammenlignet med bønder som ikke jobber gjennom Cocoa Life-programmet i samme land. I Elfenbenskysten var den 8 % høyere.

2. Å styrke barns og kvinners rettigheter

Barn utenfor en skole.
Cocoa Life jobber blant annet med å forbedre tilgangen til skolegang.

– Vi jobber for å ivareta hele kakaosamfunnet, med spesielt fokus på å hindre barnearbeid, gi barn rett til utdanning og å styrke kvinners posisjon i samfunnet, forteller Hartmann.

Cocoa Life jobber blant annet med å forbedre tilgangen til skolegang og å gjøre bøndene uavhengige av at barna bidrar i kakaoproduksjonen, gjennom å effektivisere produksjonen og øke inntektene.

3. Å gjenopprette land og skog

Sammen med kakaobøndene og deres lokalsamfunn jobber også Cocoa Life med å beskytte og gjenopprette land og skog der kakaoen vokser.

I slutten av 2020 hadde Cocoa Life plantet mer enn 2,2 millioner nye ikke-kakaotrær, og kartlagt over 167 000 gårder for å få en oversikt over avskogingen. Gjennom opplæring i god miljøpraksis, har 82 prosent av kakaobøndene i Cocoa Life-programmet i Vest-Afrika endret sine arbeidsmetoder for å redusere egen klimapåvirkning.

Sentral produksjon i Norge

– Freia Melkesjokolade produseres fremdeles på Rodeløkka i Oslo. Her har den blitt produsert i 115 år. Vi i Freia er opptatt av å sikre hele verdikjeden til melkesjokoladen vår slik at den kan nytes i 115 år til. Det har faktisk aldri blitt produsert mer sjokolade på fabrikken enn det gjør nå og dette er arbeidsplassen til 271 stolte sjokoladearbeidere, forteller Hartmann.

Freia sin fabrikk på Rodeløkka i Oslo.
Freia Melkesjokolade produseres fremdeles på Rodeløkka i Oslo.

Freia jobber også med å redusere transport og utslipp, samt å bidra med å støtte det norske landbruket. All melken som blir brukt i produksjonen av Freia Melkesjokolade kommer fra norske kuer, som til sammen utgjør 3810 tonn i året.

Tallene i denne artikkelen er kommunisert til KIWI av Mondelez