Sikter mot 50 % lavere forbruk

Den grønne fremtidsbutikken

KIWI ønsker å lære mer om hvordan de kan belaste miljøet mindre, så vi kan nå målet om å bli klimanøytrale. Derfor har de bygget en helt spesiell butikk på Auli, og flere butikker er nært forestående.

Butikken er en såkalt miljøbutikk, og den første i sitt slag i KIWI-kjeden. Hensikten er å se hva man kan oppnå av energisparing ved å samkjøre den beste tilgjengelige teknologien i en helhetlig løsning for en dagligvarebutikk. Går det etter planene vil energiforbruket ved KIWI Auli være 50 prosent lavere sammenliknet med en butikk på tilsvarende størrelse.

Produserer egen strøm
Produserer egen strøm

Produserer egen strøm

Miljøbutikken er bygget som et passivhus med ekstra isolasjon i vegger og tak. Deler av isolasjonen er gjennomskinnelig, så dagslys kan slippe inn. Det betyr at varmelekkasjen i bygget er minimal, samtidig som både lys og luft får slippe til. I tillegg har butikken Skandinavias største takintegrerte solcelleanlegg, som gjør at de produserer egen strøm. Dette anlegget kan produsere så mye som 97.000 kWh/år. Det betyr at butikken i perioder vil være selvforsynt med strøm, og ved overproduksjon vil de levere strøm til Hafslund.

Henter jordvarme

For en dagligvarebutikk er det viktig å ha god kontroll på temperaturen i de ulike sonene. Frysevarer, kjølevarer, frukt og grønnsaker skal oppbevares i riktig temperatur, samtidig som kundene skal oppleve en behagelig innetemperatur når de handler. Butikken på Auli bruker jordvarme fra fem energibrønner som ligger på 200 meters dybde. Om vinteren henter de opp varme til oppvarming av butikken, mens om sommeren blir varmen magasinert og det brukes kulde fra brønnen til nedkjøling av lokalet. Varmen som genereres fra kjøleskap og frysedisker brukes også til oppvarming av lokalene.

Smart belysning

Gassen som brukes i kjøleanlegget i butikken er CO2. Denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt og har liten klimapåvirkning. Alle fryse- og kjøledisker i butikken har lokk og dører som reduserer kuldebehovet med 20 prosent. Diskene er bygget ekstra tette så det blir mindre kuldetap og en jevnere temperatur på varene. Disker og kjøleskap har LED-belysning – dette blir også benyttet generelt i butikken. Denne formen for belysning gir en markant reduksjon i strømforbruket, og ved hjelp av et avansert lysstyringssystem som justerer lyset i butikken etter dagslyset, blir forbruket ytterligere redusert.

Samler erfaringer

Miljøbutikken på Auli er bare ett av flere tiltak som KIWI har gjennomført i sitt miljøarbeid. Mange av tiltakene er ikke lønnsomme i dag, men er likevel gjennomført for at KIWI skal samle informasjon og erfaringer så de komme videre i arbeidet og kan nå sin miljøambisjon. Derfor er prosjektet på Auli viktig i det videre miljøarbeidet og for utviklingen av fremtidens KIWI-butikker. Et konkret resultat fra prosjektet er at alle nye KIWI-butikker får en oppgradert miljøstandard. Det innebærer CO2-anlegg, dører på kjøl og frys, LED-lys som almennbelysning samt minimalt bruk av frittstående kjøle- og frysedisker.

tre nye butikker er planlagt, den første på Elverum og de to neste i Trondheim og Sande i Vestfold. Her bygger vi videre på erfaringene fra butikken på Auli. Prosjektet er støttet med midler fra Enova.