En rekke studier tyder på at fisk gir oss bedre læringsevne og konsentrasjon. Nå er det vitenskapelig bevist at barn presterer bedre i tester når de spiser anbefalt mengde fisk hver uke.

«... men jeg liker ikke fisk!». Hørt det før? Det er ikke alltid så lett å få barn til å spise fisk, men vi burde absolutt ikke gi opp. Her er en rekke gode grunner til det:

Sjømat inneholder flere viktige næringsstoffer som har avgjørende betydning for hjernens utvikling og funksjon. Fet fisk som laks og ørret har for eksempel høyt innhold av langkjedede omega-3-fettsyrer, som er spesielt viktig for hjernens utvikling og vekst, særlig de første leveårene. Samtidig er mager saltvannsfisk som torsk og sei en veldig viktig kilde til jod. Jod er helt nødvendig for barns vekst, hjerneutvikling og sentralnervesystem. Så viktig er det at alvorlig jodmangel i fosterlivet og sped- barnsperioden faktisk kan gi varige hjerneskader og veksthemming.

Bedre testresultater

Det er en gammel og velkjent sannhet at det er sunt å spise fisk. Og nå er det faktisk vitenskapelig bevist at barn lærer ekstra godt med noen flere fiskemåltider i uka. 

Som en del av et stort forskningsprosjekt som så på helseeffekter av sjømat i Norge, har en norsk barnehagestudie konkludert med at barna som spiste mest fisk skåret høyere på kognitive tester. Barna som deltok i undersøkelsen ble tilfeldig delt inn i to grupper, der den ene gruppen spiste fet fisk og den andre spiste kjøtt til lunsj tre ganger i uken i fire måneder.

Jobbet raskere

Både før og etter studien gjennomførte barna en kognitiv test som målte språklige evner, hukommelse, arbeidshastighet, øye-hånd-koordinering og evnen til å tolke ulike geometriske figurer.

Testen som ble gjort før studien viste ingen forskjeller mellom de to gruppene. Etter studien var imidlertid resultatene annerledes. Barna som spiste mest fisk løste testens oppgaver bedre enn den andre gruppa. Det var særlig barnas evne til å jobbe raskt som ble forbedret i gruppen som spiste mest fisk. Og ikke nok med det; jo mer fisk barna spiste, jo større var utslagene på testene.

Mer fisk

Dette er første gang det er gjort en slik type studie i denne aldersgruppen. Og selv om vi, som alltid i forskningen, trenger flere studier for å kunne si helt sikkert at det er mer fisk som gir de positive effektene, og eventuelt hvor mye fisk man må spise for å få optimal effekt, er resultatene svært spennende. Forskningen så langt peker likevel i samme retning: Spis mer fisk!