;

Grønnfargen forplikter

Dette er KIWIs miljøbutikker

Vi tar grønnfargen vår på alvor. De sju ambisiøse miljøbutikkene våre viser vei i en dagligvarebransje som må bli mer klimavennlig.

Skal vi ta vare på miljøet vårt, blir vi alle nødt til å tenke og handle annerledes i årene som kommer. KIWIs langsiktige mål er å bli klimanøytrale, og vi har i årevis tatt miljø- og klimautfordringene på alvor, det forplikter grønnfargen oss til.

KIWI er blant annet opptatt av å redusere unødvendig plast og å redusere matsvinn, men vi har de siste årene også åpnet sju miljøbutikker: KIWI Auli, KIWI Fjeldset, KIWI Dalgård, KIWI Nordre Jarlsberg Brygge, KIWI Skollenborg, KIWI Lerberg og KIWI Lundehaugen.

– Vi i KIWI har et mål om å bli klimanøytrale. Selv om det fremdeles er mange små og store ting som gjenstår er disse miljøbutikkene viktige skritt på veien i dette arbeidet, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

Ikke øknonomisk lønnsomt - men gjør det likevel 

Miljøbutikkene er stappfulle av tiltak som skal redusere utslipp og gjøre butikkene mer klimavennlige. Mange av tiltakene er ikke økonomisk lønnsomme i dag, men er likevel gjennomført for at vi skal samle informasjon og erfaringer, slik at fremtidige butikker blir gradvis mer miljøvennlige. For hver miljøbutikk vi bygger og hver nye løsning vi tester, får vi nye erfaringer som hjelper oss på veien mot å bli enda grønnere.

Erfaringene fra miljøbutikkene som er bygget har blant annet resultert i en helt ny miljøstandard for både nye butikker og butikkene våre som oppgraderes. Tiltakene medfører at disse ordinære KIWI-butikkene bruker opptil 50 % mindre strøm.

Her er dagens miljøbutikker:

KIWI Lundehaugen på Sandnes
KIWI Lundehaugen på Sandnes

Oktober 2019: KIWI Lundehaugen på Sandnes

KIWI Lundehaugen har tatt med seg de miljømessig beste elementene fra de seks foregående miljøbutikkene, og er akkurat nå kjedens grønneste dagligvarebutikk. Butikken er på hele 1 200 kvadratmeter, bygget i massivtre og har fokus på bruk av materialer med lavt CO2-fotavtrykk.

Bygget slipper ut 60 prosent mindre CO2 og bruker 35 prosent mindre strøm sammenlignet med ordinære dagligvarebutikker av samme størrelse. Taket er dekket av sedum, som er positivt for CO2-regnskapet og mat og ly til bier og humler. Våren 2020 skal det også her plasseres humlekasser på taket. Innvendig er taket laget av tre. Betongen er såkalt lavkarbon. 

På utsiden er det også opparbeidet det som nesten må kunne karakteriseres som et lite parkområde.

– Tanken er at benkene og de store uteområdene, kan føre til at butikken blir et naturlig samlingssted for handlende, beboere og forbigående, sier KIWIs regionsjef i Rogaland, Trond Inge Larsson.

August 2019: KIWI Lerberg i Hokksund 
KIWI Lerberg i Hokksund
KIWI Lerberg i Hokksund

KIWI Lerberg markerte et skifte i KIWIs miljøbutikksatsing. Det nye miljøflaggskipet reduserer Co2-utslippet med rundt 50 prosent og har blomstereng og humler på taket. Butikkhyllene ville nemlig vært sørgelig tomme for mat uten hjelp fra humlene. Samtidig har flere arter forsvunnet eller blitt sterkt redusert også her i landet.

– Det er helt utrolig hvor viktig humlene er for matproduksjonen. En skikkelig øyeåpner. Vi satser på at taket vårt blir et fristed for humlene, at humlekassene blir et egnet bol fra mars til juni og at humlene bidrar til pollineringen i området, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.

All belysning er LED, overskuddsenergi fra kjøl og frys brukes til oppvarming og det er ladestasjoner for elbiler og elsykler. Den klimasmarte bygningskroppen består av lavkarbon betong, massivtre-vegger, selvbærende tretak og miljøvennlig isolasjon. Trematerialet gir også et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon.

Juni 2018: KIWI Skollenborg i Kongsberg

KIWI Skollenborg i Kongsberg
KIWI Skollenborg i Kongsberg
Selve bygningen er bygget i passivhusstandard med selvbærende takkonstruksjon i tre, og både betong, isolasjon og asfalt er såkalt lavkarbon – altså produsert på en måte som kutter CO2-utslipp sammenliknet med vanlig produksjonsmåte.

KIWI Skollenborg var også det første bygget i Skandinavia som ble oppført med en selvbærende takkonstruksjon i tre fra Kielsteg. Konstruksjonen gir et fritt innvendig spenn på hele 23 meter.

KIWI Skollenborg har fått arkitektur-, verne- og skiltdiplompris fra Kongsberg kommune. Jurybegrunnelsen er tydelig: «KIWI-butikken har benyttet ny kunnskap om massivtre til å bygge en forretning med funksjonelle og miljømessige fordeler. I tillegg har bygningen et tydelig arkitektonisk grep og godt gjennomarbeidet detaljering». Juryen løftet også frem bygningens enkle utforming, trekledning og store vinduer, samt butikkens tydelige felt for sykkeloppstilling og ledelinjer for svaksynte.

Mai 2017: KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold

KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold
KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold

Miljøbutikken er et lavenergibygg og måler over 1 200 kvadratmeter. Materialvalg og energiteknologi bidrar til at klimagassutslippet reduseres med 50 prosent.

Butikken er utstyrt med det nyeste innen miljøteknologi. Overskuddsvarmen fra kjøle- og frysedisker skal brukes til oppvarming av bygget. Solcelleanlegget, som dekker nesten hele taket, skal produsere omtrent 18 prosent av butikkens årlige strømbehov. Butikken er kledd i miljøvennlige trematerialer og utstyrt med ladestasjon for elbiler og elsykler.

KIWI Nordre Jarlsberg Brygge er bygget etter lavenergistandarden, med strenge krav til isolasjonsevne, tetthet og energibehov. Trebekledningen gir godt innemiljø og reduserer det totale behovet for energi.

Juli 2017: KIWI Dalgård i Trondheim

 

KIWI Dalgård i Trondheim
KIWI Dalgård i Trondheim

Endelig kunne vi åpne en butikk som produserer mer energi enn den bruker ved hjelp av solceller og grunnbrønner. Dette gjør at vi kan gi bort overskuddet av all energien vi produserer. Hele 60 leiligheter på nabotomten får varmtvann til radiatorene fra KIWI Dalgård. 

Taket og veggene på butikken er dekket av 560 kvadratmeter solceller som til sammen produserer 56 000 KWh i året. Rundt butikken er det i tillegg boret åtte 270 meter dype grunnbrønner som gir bergvarme tilsvarende 600 000 KWh i året.

Februar 2016: KIWI Fjeldset i Elverum 
KIWI Fjeldset i Elverum
KIWI Fjeldset i Elverum

Denne butikken er et bevis på at miljøvennlighet og arkitektur kan gå hånd i hånd. Materialvalg og ny energiteknologi bidrar til at klimagassutslippet i det 1 300 kvadratmeter store bygget kuttes med 50 prosent. Her fikk vi installert alt det nyeste innen miljøteknologi. Butikken utnytter varmeoverskudd fra kjøl- og fryseinstallasjoner, har solcellepanel og LED-belysning som tilpasser seg dagslyset.

Målet for butikkens totale fornybare produksjon av strøm var hele 245 000 kWh per år. Trematerialet gir dessuten et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon.

– Dagligvarebutikker er blant de byggene som bruker desidert mest energi per kvadratmeter. Derfor er det ekstra gledelig at KIWI viser vei med slike initiativ, sa seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som støttet byggingen av både denne butikken og KIWI Auli.

September 2014: KIWI Auli i Akershus 
KIWI Auli i Akershus
KIWI Auli i Akershus

Dette var den første av sitt slag i KIWI-kjeden, og hadde et mål om å halvere energiforbruket sammenliknet med en ordinær butikk av tilsvarende størrelse.

Butikken er bygget som et passivhus med ekstra isolasjon i vegger og tak. Deler av isolasjonen er gjennomskinnelig, så dagslys kan slippe inn. Det betyr at varmelekkasjen i bygget er minimal, samtidig som både lys og luft får slippe til. Bygget hadde samtidig Skandinavias daværende største takintegrerte solcelleanlegg. Anlegget kan produsere så mye som 97 000 kWh/år. Det betyr at butikken i perioder vil være selvforsynt med strøm, og ved overproduksjon vil de levere strøm til Hafslund.

KIWI Auli har jordvarme fra fem energibrønner som ligger på 200 meters dybde. Om vinteren bruker de dem til oppvarming av butikken, mens om sommeren blir varmen magasinert og brønnene brukes til nedkjøling av lokalet. Varmen som genereres fra kjøleskap og frysedisker brukes også til oppvarming av lokalene.

Det er ellers LED-belysning og den mest miljøvennlige kjølegass i kjøleanlegget. Denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt og liten klimapåvirkning. Alle fryse- og kjøledisker i butikken har lokk og dører som reduserer kuldebehovet med 20 prosent. 

Stadig grønnere og mer bærekraftig

KIWIs miljøsatsing gir resultater, og det blir stadig enklere for deg å handle trygt og bærekraftig.

I vår ble vi også for tredje gang kåret til den mest bærekraftige dagligvarekjeden i Norge av Sustainable Brand Index (SBI), og kommer totalt på tredjeplass over Norges mest bærekraftige varemerker.

– I KIWI vil vi både hjelpe våre kunder til å ta sunne og miljøvennlige valg, og selv bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn. Det er gledelig å se at det norske folk legger merke til, og verdsetter arbeidet vi gjør, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy.