For hver flaske Isklar vann som selges i KIWI, doneres det 2 kroner til UNICEF og KIWIs vannprosjekt på Madagaskar.

I ti år har KIWI vært signaturpartner med UNICEF.  På den tiden har vår støtte til UNICEF resultert i bygging av 20 nye skoler og en førskole på Madagaskar. De siste årene har fokuset vært på å skaffe rent drikkevann i de samme områdene.

I 2017 ble KIWI og UNICEFs enige med United Bakeries, som produserer Isklar, at vi sammen skal donere 2 kr av hver solgte vannflaske til Madagaskar-prosjektet.

– På denne måten kan også kundene våre bidra ved å kjøpe Isklar-vannflaskene, sier kategorisjef Trond Jokerud i KIWI.

Et viktig prosjekt

KIWI-grunnlegger Tor Kirkeng forteller at det betyr enormt mye for KIWI å få være med på dette arbeidet. 

– Det betyr at vi kan være med å sikre rent vann i tiden fremover til skolene vi har etablert på Madagaskar. For de som bor i dette området er det særdeles betydningsfullt, da de ofte bruker mye tid hver dag for å gå å hente vann, sier han. 

KIWI-grunnlegger Tor Kirkeng forteller at UNICEF-samarbeidet betyr mye for ham.
KIWI-grunnlegger Tor Kirkeng forteller at UNICEF-samarbeidet betyr mye for ham.

Vann gir en bedre fremtid

For familier og barn er mangelen på rent vann en enorm utfordring. Madagaskar er et av verdens fattigste land, og har store utfordringer knyttet til helse. 47 prosent av barna i landet får varige skader på grunn av underernæring, 58 av 1000 barn dør før fylte ett år. 

KIWI og UNICEFs skole- og vannprosjekt er tettere knyttet sammen enn man kanskje skulle tro.

–  For foreldrene vil det være en fordel at barna går på skole, da de kan ta med seg vann hjem etter endt skoledag. Det å gi disse barna mulighet til å få utdanning, vil i tillegg gi dem et langt bedre grunnlag for å klare seg bedre økonomisk enn generasjonen før dem, forteller Tor Kirkeng.

På verdensbasis mangler 700 millioner mennesker tilgang på rent vann.