KIWI gir tilbake til Grenland

Har ditt idrettslag, velforening eller organisasjon et viktig prosjekt dere ønsker å realisere? Da kan dere søke om støtte fra KIWIs Grenlandsfond.

Når du kjøper et Grenlandsbrød fra KIWI-butikkene i Grenland, går en sum automatisk til KIWIs Grenlandsfond. Med dette fondet vil vi støtte prosjekter som legger til rette for å nå de målene idrettsforeninger, velforeninger og organisasjoner har satt seg. 

Alle i grenlandsområdet oppfordres til å søke, men vi vil prioritere tiltak for barn og unge, og prosjekter som komme flest mulig til gode. 

 Årlig blir det solgt rundt 700.000 Grenlandsbrød, og en liten sum per solgte brød går inn på en egen konto. Nå er det bestemt et denne summen skal gå til flere gode formål – vi kaller det KIWIs Grenlandsfond. 

En engangssum

Fra KIWIs Grenlandsfond skal lokale lag og foreninger kunne søke støtte til ulike prosjekter de ønsker å gjennomføre, og midlene kan deles ut til et eller flere formål. 

Det er verken satt noe maks- eller minimumsbeløp man kan søke om, men summen skal gå til et konkret prosjekt. 

Midlene vil bli delt ut som en engangssum, og skal ikke være et varig sponsorat over lengre tid. 

Slik søker dere

Det er søknadsfrist to ganger i året, og datoene du bør merke deg er 1. juni og 15. oktober. 

Ønsker man for eksempel midler til et prosjekt som skal realiseres sommerhalvåret, kan dere søke nå før 1 juni.

Søknaden må inneholde beskrivelse av prosjektet dere ønsker støtte til, og den må også inkludere en detaljert beskrivelse av kostnadene til prosjektet. 

Vi oppfordrer alle med spennende prosjekter til å søke, for vårt mål er at så mange barn og unge som mulig skal få nyte godt av midlene. 

 Søkerne må: 

  • Tilhøre i grenlandsområdet (Bamble, Porsgrunn, Skien eller Siljan)
  • Være et idrettslag, en velforening eller en frivillig organisasjon
  • Ha et organisasjonsnummer
  • Ha et konkret prosjekt de trenger støtte til
  • Prosjekter som er søknadspliktig, må være godkjent innen innsendelse av søknad
  • Sende inn sin søknad til mail-adresse: KIWI-Grenlandsfond@kiwi.no