Guttas Campus: Vi heier på gutta!

Noen trenger litt ekstra drahjelp for å fullføre skolegangen. KIWI blir nå stolt samarbeidspartner til Guttas Campus, som gir selvtillit og støtte til dem som trenger det mest.

Statistisk er det flest gutter som dropper ut av skolen. Mange synes ungdomsskolen kan være vanskelig og sliter med å motivere seg gjennom videregående skole. KIWI har nå inngått en treårig sponsoravtale, og støtter Guttas Campus fordi vi har stor tro på at de fleste både evner og har talent til å fullføre skolegangen. Noen trenger bare litt ekstra hjelp og motivasjon.

Hva er Guttas Campus?

Guttas Campus er et tilbud for gutter som opplever skolen som utfordrende, og som ønsker å styrke seg faglig og sosialt før de begynner på videregående skole. Noen sliter med å få venner, andre synes det er utfordrende å konsentrere seg og å lære nye ting. På Guttas Campus får disse ungdommene støtte til å komme seg best mulig gjennom ungdomsskolen, og til å forberede seg til videregående skole.

Foto Nikolas Gogstad_2.jpg
Hovedmålet med Guttas Campus er å støtte og motivere gutter til å fullføre videregående skole. Foto: Nikolas Gogstad

Etter læringscampen får guttene gruppementoring i halvannet år. To ganger i måneden møtes de på mentorsentre hvor de får støtte og oppmuntring til å opprettholde de gode vanene fra læringscampen. De får leksehjelp, faglig påfyll, arbeider videre med karakterstyrkene og ikke minst opprettholder gode vennskap og godt samhold fra campen. Mentorsentrene er bemannet av staben i Guttas Campus.


Engasjerte og tydelige voksne

På leiren møter guttene engasjerte og tydelige voksne som utfordrer dem faglig og sosialt. Målet er at hver gutt skal bli mer motivert til å lære. Men hvordan skal de klare det uten gode arbeidsvaner? Det må de også lære seg. I likhet med det sosiale aspektet, den som sliter med å få venner, eller grubler over noe som skjer hjemme, har noen også vanskelig for å lære. Derfor har Guttas Campus satt av tid til personlig og sosial vekst og læring, i tillegg til sterkt faglig fokus. For å kunne mestre faglig og sosialt, jobbes det også med trivsel og velvære. Gutta skal rett og slett kose seg på leieren.

Foto_Trude Brun Wilhelmsen.jpg
Det skal være gøy og sosialt å være på Guttas Campus. Foto: Trude Brun Wilhelmsen

Arbeid med karakterstyrker

På Guttas Campus jobber de også med temaer som ikke er typiske skolefag, nemlig karakterstyrker som selvkontroll, engasjement og viljestyrke. De lærer også om sosial kompetanse, det å være takknemlig, nysgjerrige og optimistiske. Arbeidet med karakterstyrkene er like viktig som arbeid med fagene på Guttas Campus. Guttene gjør også en egenvurdering og lager sin egen plan for hvordan de kan utvikle og forbedre seg både faglig og personlig.

Stolt sponsor og bidragsyter

Kristine Aakvaag Arvin, leder for kommunikasjon og bærekraft i KIWI, beskriver det ferske samarbeidet med Guttas Campus som noe helt spesielt, som kan gi verdi for alle involverte, både på kort og lang sikt.

– I KIWI har vi tro på gulrot i stedet for pisk, og vi mener alle fortjener en sjanse. På leiren får gutta ny motivasjon og får bygget opp karakterstyrke som man har nytte av hele livet. Vi gleder oss til å være en god støttespiller til Guttas Campus.

Omar Mekki, daglig leder for Guttas Campus, er fornøyd med å få KIWI med på laget.

– Vi er svært takknemlige for at KIWI ser verdien i Guttas Campus, og at de bidrar med støtte både i Oslo, Vestland og Nord-Norge. Vi ser også fram til å ta imot dyktige butikksjefer fra KIWI som vil fortelle guttene sin egen jobbhistorie og informere om alle mulighetene i dagligvarebransjen.

Guttas Campus gjennomføres for fjerde året på rad og KIWI er stolt sponsor sammen med blant annet Kavlifondet, Oslo kommune, Bergen Kommune, Røde Kors og Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse.