Grønnfargen forplikter

Dette er KIWIs miljøbutikker

Vi tar grønnfargen vår på alvor. De sju ambisiøse miljøbutikkene våre viser vei i en dagligvarebransje som må bli mer klimavennlig – og lista for å kalle det en "miljøbutikk" blir stadig høyere.

Publisert: 23.10.2019
Sist oppdatert: 04.12.23

Som en del av KIWIs arbeid med bærekraft, har vi de siste årene åpnet sju miljøbutikker: KIWI Auli, KIWI Fjeldset, KIWI Dalgård, KIWI Nordre Jarlsberg Brygge, KIWI Skollenborg, KIWI Lerberg og KIWI Lundehaugen. 

– Vi i KIWI har et mål om å bli klimanøytrale i egen drift i 2030. Selv om det fremdeles er mange små og store ting som gjenstår er disse miljøbutikkene viktige skritt på veien i dette arbeidet, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. 

I miljøbutikkene tester vi ulike tiltak innenfor miljø og energieffektivisering. På denne måten får vi testet og kartlagt hvilke tiltak som gir gode nok resultater til at vi kan etablere det i alle våre butikker.

Mange tiltakene som er testet i miljøbutikkene våre har allerede blitt standard i alle KIWI-butikker. Teknologien er også kommet lenger siden vi åpnet vår første miljøbutikk. Det betyr at lista for å kalle noe en miljøbutikk i dag er høyere enn noen gang. 

Hedret i østerriksk bærekraftspris

I november 2022 ble KIWI Lerberg i Hokksund og KIWI Skollenborg i Kongsberg begge hedret i en gjev bærekraftspris. The Austrian Green Planet Building Award er en pris som deles ut av østerrikske myndigheter, og har som formål å sette søkelyset på klimautfordringene og løfte frem bygg som er spesielt energieffektive. 

En vesentlig grunn til at de vinner prisene, er at de begge tar i bruk en unik tysk metode for å bygge tretak. KIELSTEG heter det, og kort fortalt innebærer det at trevirket legges i et slags trekkspillmønster. Du kan lese mer om hvordan både KIWI Skollenborg og KIWI Lerberg er bygget mer klimavennlig, lenger ned denne i artikkelen.

Ikke øknonomisk lønnsomt - men gjør det likevel 

Miljøbutikkene er stappfulle av tiltak som skal redusere utslipp og gjøre butikkene mer klimavennlige. Mange av tiltakene er ikke økonomisk lønnsomme i dag, men er likevel gjennomført for at vi skal samle informasjon og erfaringer, slik at fremtidige butikker gradvis blir mer miljøvennlige. For hver miljøbutikk vi bygger, og for hver nye løsning vi tester, får vi nye erfaringer som hjelper oss på veien mot å bli enda grønnere. 

Den første miljøbutikken, KIWI Auli i Akershus – er en butikk som skulle drives med 50 prosent lavere energiforbruk enn butikker av tilsvarende størrelse. På den måten kunne vi tilegne oss mer kunnskap om hvordan man kan belaste miljøet mindre og nå målet om å bli klimanøytrale. 

Erfaringene fra miljøbutikkene som er bygget har blant annet resultert i en helt ny miljøstandard for både nye butikker og for oppgradering av eksisterende butikker.

Grønnere tiltak for en mer bærekraftig fremtid 

Mange av de tiltakene som ble først testet ut i miljøbutikker er nå en del av standard for alle butikker i KIWI, som mer miljøvennlige kjøledisker. Miljøeffekten av tiltaket er enormt, fordi utslipp av drivhusgasser gjennom lekkasjer fra tradisjonelle kjøleanlegg øker drivhuseffekten. Samtidig får butikkene en reduksjon i energiforbruket med 35 prosent, ved å redusere kuldetapet.

LED-lys har også blitt standard og per slutten av 2021 var hele 82% av KIWI-butikker oppgradert med nye kjøledisker og LED-lys.

Her er dagens miljøbutikker

September 2014: KIWI Auli i Akershus

KIWI Auli i Akershus
KIWI Auli i Akershus

 

Dette var den første av sitt slag i KIWI-kjeden, og hadde et mål om å halvere energiforbruket sammenliknet med en ordinær butikk av tilsvarende størrelse. 

Miljøbutikken på Auli, som stod ferdig i 2014, ble den første av til sammen tre butikker i et spennende pilotprosjekt, som bygges med støtte fra Enova. Butikken er bygget som et passivhus med ekstra isolasjon i vegger og tak. Deler av isolasjonen er gjennomskinnelig, så dagslys kan slippe inn. Det betyr at varmelekkasjen i bygget er minimal, samtidig som både lys og luft får slippe til. Bygget hadde samtidig Skandinavias daværende største takintegrerte solcelleanlegg. Anlegget kan produsere så mye som 97 000 kWh/år. Det betyr at butikken i perioder vil være selvforsynt med strøm, og ved overproduksjon vil de levere strøm til Hafslund. 

KIWI Auli har jordvarme fra fem energibrønner som ligger på 200 meters dybde. Om vinteren bruker de dem til oppvarming av butikken, mens om sommeren blir varmen magasinert og brønnene brukes til nedkjøling av lokalet. Varmen som genereres fra kjøleskap og frysedisker brukes også til oppvarming av lokalene. 

Det er ellers LED-belysning og den mest miljøvennlige kjølegassen i kjøleanlegget. Denne gassen har ingen ozonnedbrytende effekt og liten klimapåvirkning. LED-belysningen gir en markant reduksjon i strømforbruket, og ved hjelp av et avansert lysstyringssystem som justerer lyset i butikken etter dagslyset, blir forbruket ytterligere redusert. Alle fryse- og kjøledisker i butikken har lokk og dører som reduserer kuldebehovet med 20 prosent. 

Februar 2016: KIWI Fjeldset i Elverum 

KIWI Fjeldset i Elverum
KIWI Fjeldset i Elverum

Denne butikken er et bevis på at miljøvennlighet og arkitektur kan gå hånd i hånd. Butikken er bygget i tre, og det er kun benyttet kortreiste og miljøvennlige materialer. Materialvalg og ny energiteknologi bidrar til at klimagassutslippet i det 1 300 kvadratmeter store bygget kuttes med 50 prosent. Her fikk vi installert alt det nyeste innen miljøteknologi. Butikken utnytter varmeoverskudd fra kjøl- og fryseinstallasjoner, har solcellepanel og LED-belysning som tilpasser seg dagslyset. 

Målet for butikkens totale fornybare produksjon av strøm var hele 245 000 kWh per år. Trematerialet gir dessuten et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon. 

– Dagligvarebutikker er blant de byggene som bruker desidert mest energi per kvadratmeter. Derfor er det ekstra gledelig at KIWI viser vei med slike initiativ, sa seniorrådgiver Frode Olav Gjerstad i Enova, som støttet byggingen av både denne butikken og KIWI Auli. Ekstrakostnaden for å utstyre KIWI Fjeldset med energismarte og miljøvennlige løsninger havnet på 7,5 millioner kroner. Av dette dekker Enova 1,9 millioner. Overskuddsenergi går blant annet til tre ladestasjoner for el-biler og el-sykler utenfor butikken.

Mai 2017: KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold

KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold
KIWI Nordre Jarlsberg brygge i Sande i Vestfold

Miljøbutikken er et lavenergibygg og måler over 1 200 kvadratmeter. Materialvalg og energiteknologi bidrar til at klimagassutslippet reduseres med 50 prosent. Denne butikken ble bygget uten støtte fra Enova. 

– Dagligvarebutikker er de byggene som bruker desidert mest energi per kvadratmeter. Derfor er det ekstra gledelig at KIWI viser vei med slike initiativ, uttaler seniorrådgiver i Enova, Frode Olav Gjerstad. 

Butikken er utstyrt med det nyeste innen miljøteknologi. Overskuddsvarmen fra kjøle- og frysedisker skal brukes til oppvarming av bygget. Solcelleanlegget, som dekker nesten hele taket, skal produsere omtrent 18 prosent av butikkens årlige strømbehov. Butikken er kledd i miljøvennlige trematerialer og utstyrt med ladestasjon for elbiler og elsykler. 

KIWI Nordre Jarlsberg Brygge er bygget etter lavenergistandarden, med strenge krav til isolasjonsevne, tetthet og energibehov. Trebekledningen gir godt innemiljø og reduserer det totale behovet for energi. 

Juli 2017: KIWI Dalgård i Trondheim

KIWI Dalgård i Trondheim
KIWI Dalgård i Trondheim

Endelig kunne vi åpne en butikk som produserer mer energi enn den bruker ved hjelp av solceller og grunnbrønner. Dette gjør at vi kan gi bort overskuddet av all energien vi produserer. Hele 60 leiligheter på nabotomten får varmtvann til radiatorene fra KIWI Dalgård.  

Taket og veggene på butikken er dekket av 560 kvadratmeter solceller som til sammen produserer 56 000 kWh i året. Rundt butikken er det i tillegg boret åtte 270 meter dype grunnbrønner som gir bergvarme tilsvarende 600 000 kWh i året. 

Merkostnaden for miljøtiltakene er åtte millioner kroner. Enova har bidratt økonomisk med tre millioner til utprøving av solcellene på denne butikken.

Juni 2018: KIWI Skollenborg i Kongsberg

KIWI Skollenborg i Kongsberg
KIWI Skollenborg i Kongsberg

Selve bygningen er bygget i passivhusstandard med selvbærende takkonstruksjon i tre, og både betong, isolasjon og asfalt er såkalt lavkarbon – altså produsert på en måte som kutter CO2-utslipp sammenliknet med vanlig produksjonsmåte. 

KIWI Skollenborg var også det første bygget i Skandinavia som ble oppført med en selvbærende takkonstruksjon i tre fra Kielsteg. Konstruksjonen gir et fritt innvendig spenn på hele 23 meter. 

KIWI Skollenborg har fått arkitektur-, verne- og skiltdiplompris fra Kongsberg kommune. Jurybegrunnelsen er tydelig: «KIWI-butikken har benyttet ny kunnskap om massivtre til å bygge en forretning med funksjonelle og miljømessige fordeler. I tillegg har bygningen et tydelig arkitektonisk grep og godt gjennomarbeidet detaljering». Juryen løftet også frem bygningens enkle utforming, trekledning og store vinduer, samt butikkens tydelige felt for sykkeloppstilling og ledelinjer for svaksynte. 

August 2019: KIWI Lerberg i Hokksund 

KIWI Lerberg i Hokksund
KIWI Lerberg i Hokksund

KIWI Lerberg åpnet 15.august 2019 i Hokksund, der den aller første KIWI butikken ble åpnet for mer enn 40 år siden. Dette er ikke tilfeldig: 

– Vi kan ikke tenke oss en bedre 40-årsmarkering enn å gi byen der eventyret startet Norges grønneste dagligvarebutikk, sier KIWI-gründer Tor Kirkeng, som åpnet den første KIWI-butikken 15.mars 1979. 

KIWI Lerberg markerte et skifte i KIWIs miljøbutikksatsing. Det nye miljøflaggskipet reduserer CO2-utslippet med rundt 60 prosent og har blomstereng og humler på taket. Butikkhyllene ville nemlig vært sørgelig tomme for mat uten hjelp fra humlene. Samtidig har flere arter forsvunnet eller blitt sterkt redusert også her i landet. 

– Det er helt utrolig hvor viktig humlene er for matproduksjonen. En skikkelig øyeåpner. Vi satser på at taket vårt blir et fristed for humlene, at humlekassene blir et egnet bol fra mars til juni og at humlene bidrar til pollineringen i området, sier KIWI-sjef Jan Paul Bjørkøy. 

All belysning er LED, overskuddsenergi fra kjøl og frys brukes til oppvarming og det er ladestasjoner for elbiler og elsykler. Den klimasmarte bygningskroppen består av lavkarbon betong, massivtre-vegger, selvbærende tretak og miljøvennlig isolasjon. Trematerialet gir også et godt innemiljø og reduserer behovet for ventilasjon. 

Oktober 2019: KIWI Lundehaugen på Sandnes

KIWI Lundehaugen på Sandnes
KIWI Lundehaugen på Sandnes

 

KIWI Lundehaugen har tatt med seg de miljømessig beste elementene fra de seks foregående miljøbutikkene. Butikken er på hele 1 200 kvadratmeter, bygget i massivtre og har fokus på bruk av materialer med lavt CO2-fotavtrykk. 

Bygget slipper ut 60 prosent mindre CO2 og bruker 35 prosent mindre strøm sammenlignet med ordinære dagligvarebutikker av samme størrelse. Taket er dekket av sedum, som både hjelper med CO2-regnskapet og gir mat og ly til bier og humler. Humlekasser er også plassert på taket, som et fristed for humlene samt at de bidrar til pollineringen i området. Innvendig er taket laget av tre. Betongen er såkalt lavkarbon.  

På utsiden er det også opparbeidet det som nesten må kunne karakteriseres som et lite parkområde. – Tanken er at benkene og de store uteområdene, kan føre til at butikken blir et naturlig samlingssted for handlende, beboere og forbigående, sier KIWIs regionsjef i Rogaland, Trond Inge Larsson.